Bakı Gəmiqayırma Zavodu MMC

Sağlamlıq və ətraf mühitin təhlükəsizliyi

Məqsəd və vəzifələr

"İşəgötürənlər bun mümkün məqbul dərəcədə təmin etməlidirlər ki, onların nəzarəti altında olan iş yerləri, mexanizmlər, avadanlıqlar və proseslər təhlükəsiz olsun və sağlamlıq üçün heç bir risk yaratmasın. İşçilər özlərini və ətrafdakıları zərərdən qorumaq üçün məsuliyyət daşıyırlar. İşəgötürənlə birbaşa risk və ya təhlükə yaradan hər hansı bir vəziyyətin bildirilməsi də daxil olmaqla işəgötürənə verilən öhdəliklər barədə işəgötürənlə əməkdaşlıq etmələri gözlənilir" Beynəlxalq Əmək Təşkilatı

"Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC-də hər kəsin təhlükəli işi dayandırmaq hüququ vardır:

Baku Shipyard is committed in achieving excellence in SAFETY performance at its workplaces. We encourage and entitle each one of us to stop unsafe work activities at all times and always emphasize on importance on personal accountability for our own safety. Our goal is to achieve ZERO ACCIDENT, ZERO LOSS,  NO HARM TO PEOPLE, NO DAMAGE  TO PROPERTY and NO HARM TO ENVIRONMENT. Baku Shipyard is accredited with ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 certificates by ABS for HSE Management System.

Aşağıdakılar vasitəsilə məqsədimizə çatacağıq:

  • Heç bir əməliyyat SƏTƏM-dən üstün deyil;
  • SƏTƏM birbaşa rəhbərliyin məsuliyyətidir və bütün təşkilata aiddir;
  • Keyfiyyəti, xərcləri, istehsalı və cədvəli idarə etdiyimiz kimi SƏTƏM-i də idarə etmək;
  • Qabaqcıl kommunikasiya;
  • Müsbət iş sağlamlığı və təhlükəsizliyi mədəniyyətini və davranışlarını təbliğ etmək;
  • Qabaqcıl texniki və əməliyyat həlləri ilə ekoloji məlumatlılığı nümayiş etdirmək;
Bu SƏTƏM Siyasəti rəhbərlik tərəfindən təhlil prosesinin bir hissəsi olaraq ən azı ildə bir dəfə davamlı uyğunluq üçün nəzərdən keçirilməlidir
 

BSY-nin narkotik və alkoqol əleyhinə siyasəti:

 

"Bakı Gəmiqayırma Zavodu" MMC öz əməkdaşlarının uzunmüddətli rifahının və sağlamlığının dəstəklənməsinə inanır, digər şeylər arasında təhlükəsiz iş mühiti təmin edir. Hər hansı bir işçi və ya podratçı ilə bağlı aşağıdakı hallar olduqda bu siyasət ciddi şəkildə təhdid edilir:

  • İş saatları ərzində spirt, narkotik və ya psixoaktiv maddələrdən istifadə edildikdə;
  • Narkotik və ya alkoqol sərxoşluğu vəziyyətində işləmək üçün müraciət etdikdə;
  • Sözügedən iş yerində narkotik və ya maddələrə sahibdir, paylayır və ya satır;

Bu problemi həll etmək üçün Bakı Gəmiqayırma Zavodu aşağıdakı qaydaları müəyyən etmişdir: iş yerində qanunsuz istifadə üçün narkotik və ya maddə sahibi, sərxoş vəziyyətdə, narkotik və ya maddənin təsiri altında, habelə iş yerində qanunsuz istifadə üçün ticarət və ya satış təklifində tutulan hər hansı bir işçi, qonaq və ya podratçı şirkətin siyasətinin birbaşa pozulmasıdır; həm qanunsuz, həm də qanuni (qanuni, məsələn, alkoqol və ya həlledicilər) alkoqol, narkotik və ya maddənin təsiri altında işə gələn hər hansı bir şəxs birbaşa şirkətin siyasətinə zidd davranmış hesab edilməlidir; pozuntuya yol verənlər işdən çıxarılana qədər intizam proseduruna tabedir; mütəmadi olaraq təyin olunmuş dərmanları qəbul edən hər hansı bir işçi növü barədə yerdəki tibb müəssisəsinə məlumat verməlidir; şirkəti qane edən uyğun bir səbəb göstərməyincə, sınaqdan keçməmiş və ya imtina etmiş hər hansı bir işçiyə qarşı intizam tədbirləri görülməlidir;

SƏTƏM SİYASƏTİ

How do the job

Health And Safety Environment Process Approach

BSY applies Plan-Do-Check-Act (PDCA) method to implement, maintain and control its Occupational Health & Environmental management system. BSY management adopted process approach to improve effectiveness and efficiency of its management system to meet customer requirements and achieve customer satisfaction.

Plan

Context, issues. Processes. Environment objectives.

Do

Support. Operational Control. Emergency situations.

Check

Management Review. Internal audit. Evaluation of compliance.

Act

Continual improvement. Corrective action. Nonconformities.