Bakı Gəmiqayırma Zavodu MMC

Mexanik istehsal ümumiyyətlə yeni tikinti layihələrində aşağıdakı əsas prosesləri əhatə edir:

  1. Gəmidə gəmi mexanizmlərinin və bütün digər mexaniki/gəmi avadanlıqlarının quraşdırılması;
  2. Lazer nizamlama cihazlarından istifadə edərək gəmi mühərriklərinin ilkin və son tənzimlənməsi;
  3. Dəniz və mexaniki gəmi sistemlərinin istismara verilməsi və sınaqdan keçirilməsi;
  4. Maşınların və bütün digər mexaniki avadanlıqların qorunması ( quraşdırmadan əvvəl və göyərtədə quraşdırıldıqdan sonra).

Mexanika emalatxanasında torna, frezerləmə, üyütmə/cilalama, qazma/döyəcləmə və s. kimi emal prosesi

  1. Avadanlıq istehsalçısının nəzarəti altında gəmi hərəkət sisteminin təmiri ;
  2. Maşınların və siyirmələr, istilik dəyişdiriciləri (soyuducular) və s. kimi digər mexaniki avadanlıqların yoxlanılması, təmiri və sınaqdan keçirilməsi.
  3. Mexanika emalatxanasında torna, frezerləmə, üyütmə/cilalama, qazma/döyəcləmə və s. kimi emal prosesi

Paylaş