Zavoda Xidmət Göstərən Nəqliyyat Təminatçısının Keyfiyyətinin Ölçülməsi Barədə Sorğu

(mütləq doldurulmalı, 5-rəqəmli olmalıdır)
5 ballıq şkala üzrə qeyd olunan xidmətə verdiyiniz ümumi qiymət
Qeyri-qənaətbəxşdirZəifdirQənaətbəxşdirYaxşıdırƏladır
Xidmət səviyyəsi
Təhlükəsizlik səviyyəsi
Sürücünün davranışı
Təyinat məntəqələrinin uyğunluğu
Nəqliyyat vasitələrinin vəziyyəti