Zavoda Xidmət Göstərən Könüllü Tibbi Sığorta Təminatçısı – Meqa Sığortanın Xidmətlərinin Keyfiyyətinin Ölçülməsi Barədə Sorğu

(mütləq doldurulmalı, 5-rəqəmli olmalıdır)
5 ballıq şkala üzrə qeyd olunan xidmətə verdiyiniz ümumi qiymət
Qeyri-qənaətbəxşdirZəifdirQənaətbəxşdirYaxşıdırƏladır
Sığorta şirkətinin müraciətlərinizlə əlaqədar xidmət səviyyəsi
Göstərilən xidmətlərin geniş çeşidliliyi
Xidmət göstərilən klinikaların seçimi və sayı
Müvafiq dərman və tibbi vasitələrlə təmin olunma səviyyəsi
Ümumiyyətlə tibbi sığorta imtiyazının sizə faydalılıq səviyyəsi