Zavoda Xidmət Göstərən Yeməkxana Xidmətləri Təminatçısının Keyfiyyətinin Ölçülməsi Barədə Sorğu

(mütləq doldurulmalı, 5-rəqəmli olmalıdır)
5 ballıq şkala üzrə qeyd olunan xidmətə verdiyiniz ümumi qiymət
Qeyri-qənaətbəxşdirZəifdirQənaətbəxşdirYaxşıdırƏladır
Yeməklərin keyfiyyəti
Yeməyin miqdarı
Yeməkxananın təmizliyi
Yeməkxanada istifadə olunan dəsgahların şəraiti
Yeməkxana heyətinin xidmət səviyyəsi